Kalk är en viktig kalciumkälla som ger växten starka cellväggar med bättre motståndskraft mot svamp- och bakterie-angrepp. Speciellt viktigt i potatis där god tillgång har positiv betydelse för kvaliteten.

Goda nyheter för ekologiska odlare - speciellt potatis-och grönsaksodlare

Den 31 augusti 2018 beslöt Kiwa Certifiering* att Omya Calciprill® och Omya Calciprill® S 14 är tillåtna att användas i ekologisk produktion. Detta innebär att ekologiska odlare i Sverige nu på ett effektivt och enkelt sätt i ett moment kan kalka sina grödor och tillföra makronäringsämnena kalcium, magnesium och svavel. Bra och effektivt!

Kvalitetshöjning: enkelt, snabbt och precist

Odling av potatis och grönsaker kräver största möjliga omsorg för att få fram den bästa kvaliteten. Tåliga plantor som trivs och inte lider brist på tillväxtfoder är här extra viktigt. Kalcium som det finns rikligt av i Omya Calciprill® och Omya Calciprill® S 14, verkar positivt på bred front. Några exempel:

  • Kalcium är en av de viktigaste komponenterna i cellväggarna och ger starka och stabila plantor
  • Kalcium gynnar tillväxten av rötter och skott
  • Kalcium ökar vitaliteten hos pollen
  • Kalcium förbättrar lagringskvalitet, ger starkare skal samt bättre förmåga att stå emot fysiologisk stress och sjukdomsangrepp

Omya Calciprill®-produkterna är granulerade och därmed lätta att sprida med den egna gödningsspridaren. Granulerna består av mycket finmald kalk och är därför snabbverkande direkt efter spridning.

Läs mer om produkterna genom att klicka här:

Omya Calciprill®

Omya Calciprill® S 14

* Kiwa är ett av världens 20 största företag inom besiktning, provning och certifiering. I Sverige verksamma som Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering.