Så här fungerar kalk i stort och smått

Kort introduktion av Omya och kalk i alla former

 

 Kalk finns i väldigt många produkter i samhället och i många varianter för lantbruket. Kalk är lösningen på mycket - men inte allt.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Kalk är så mycket mer än att bara höja pH!

 

Kalk är en fascinerande bred och mångformig produkt. Den verkar kemiskt, fysiskt och biologiskt i marken och plantan. Förbättrat pH, näringstillskott i form av kalcium och magnesium, bättre markstruktur och ökad aktivitet hos maskar och mikroorganismer är bara några av alla positiva direkta kalkeffekter. Indirekt - på köpet - ökar tillgängligheten av växtnäringsämnen, rottillväxten blir djupare samtidigt som marken rent fysiskt blir porösare och mer lättarbetad. På den biologiska sidan ökar också motståndskraften mot vissa svampsjukdomar.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Vi dyker ner i marken och lär oss hur kalkning verkligen fungerar.

 

Markens låga pH beror på att vätejoner sitter på ler- och mullpartiklar. När vi tillför kalk tar karbonatjonerna hand om dessa sura vätejoner och ersätter med växtnäring som kalcium och magnesium som binds på jordpartiklarna. Vätejonerna som kommer ut i markvätskan neutraliseras av karbonatjonerna och det bildas vatten och koldioxid. Se animationen som visar detta. Från att ha varit en sur jord får man efter kalkning en närigsrik jord samt restprodukter i form av vatten och koldioxid! Lägg märke till att pH och karbonat är en sak - kalcium som växtnäringsämne en annan sak!

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Kalk finns i många olika former. Vi lär oss hitta rätt i kalkdjungeln.

 

Krita, kalksten, dolomit, magnesiumkalk och gips - hur hänger de ihop? Vad skiljer dem åt? Se och lär dig hitta rätt kalk för just dina behov. Och inte minst: vi lär oss skilja på kalk och kalcium! Kemiskt har krita och kalksten samma formel (CaCO3) men fysiskt har de väldigt olika egenskaper. Gips innehåller inte karbonatjoner men mycket kalcium och är därför en bra kalciumkälla för växterna, utan att höja pH.


 Klicka här för att se fler avsnitt.