Optimera jorden med rätt pH

Därför får vi lågt pH och kalciumbrist och därmed ett årligt kalkningsbehov.

 

4 processer är anledningen till sänkt pH och kalciumbrister. Dessa är gödsling med NPK, grödans upptag, urlakning och organisk nedbrytning. Filmen visar en animation av denna viktiga process på jordpartikelnivå (som är motsatsen till kalkning). De fyra processerna är sammantaget anledningen till att pH varierar över året och att vi har ett årligt kalkningsbehov.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

pH varierar över året.

 

ph är inte konstant utan varierar över året. pH är högt på vintern och sjunker under vår och försommar för att vara som lägst vid midsommar. Sedan stiger pH åter under hösten. Det är viktigt att tänka på vid val av tidpunkt för markkartering (som oftast blir på hösten). Men när plantan behöver ett bra pH vid tillväxtens start - då är pH generellt lägre än vid markkartering. Viktigt att tänka på!

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

pH avgör om vi får ut all effekt av gödningen.

 

Ligger man mellan pH 6,5-7,5 då får man ut all effekt av sin NPK. Vid lägre pH tappar man i effekt - först i fosfor, sen kvävet och vid riktigt låga pH även kalium. Vill man ha full effekt av sin fosfor måste man ha rätt pH! 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Försurning och lågt pH börjar uppe i ytan.

 

pH varierar. Organisk nedbrytning, NPK-gödsling och urlakning - allt börjar i ytskiktet och därmed att försurningen börjar i ytan. Viktigt att tänka på inte minst vid minimerad jordbearbetning för det är ju i ytan vi sår. Årlig kalkning är viktigt för bästa pH-balans.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Kalkeffekten varierar väldigt mycket. Här lär du dig varför!

 

Beroende på partikelstorlek och typ av kalk så kan reaktionshastigheten på tillförd kalk efter 1 år variera från 10% till 100%. Små partiklar reagerar snabbast. Vad gäller kalkprodukter så reagerar krita snabbast följt av kalksten och dolomit. Bra att känna till i val av kalkstrategi.
 

Klicka här för att se fler avsnitt