Kalcium och årlig kalkning är viktigt

Kalciumbrist trots högt pH är fullt möjligt.

 

pH är en sak, kalcium är en annan! Här visas ett exempel från praktiken på kalciumbrist trots högt pH. pH mäter endast vätejoner H+ och pH säger därför inget om kalcium. Det är Ca-AL som är måttet på kalcium i marken. Väldigt viktigt att känna till för att kunna vässa sin kalknings- och kalciumstrategi.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Gör allt du kan för att undvika kalciumbrist.

 

Här visas hur kalciumbrist ser ut i spannmål och potatis. I spannmål är flaggbladet gult i kanten och krullat. I potatis är bladen gula i kanten och de vecklar sig uppåt. Men när man har kommit in i en bristsituation är det redan kört... Det gäller att ha en bra förebyggande strategi och ett mycket viktigt inslag är en årlig kalkning. På sandjordar förekommer urlakning av kalcium och då passar förrådskalkning sämre.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Årlig kalkning med granulerad kalk - grunden för en bra kalkstrategi.

 

En bra kalkstrategi - genom årlig kalkning - är viktigt ur flera aspekter: Den ger bra växtnäringutnyttjande av NPK om pH är över 6,5. Näringsbalansen och pH blir jämnare om man sprider kalk varje år istället för vart 5-8 år. Även kalciumtillståndet säkerställs. Granulerad kalk är lätt att sprida - med precision - och har snabb och säker effekt. Man kan se det som en typ av precisionsodling!

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Omya Calciprill® med bra effekt i sockerbetor.

 

3 års försök i sockerbetor med Omya Calciprill® (granulerad krita) gav ett betydande positivt ekonomiskt netto. Försöken hade höga P-AI-tal och pH över 6,6. Det visade att det var viktigt att tillföra både karbonat och kalcium även vid dessa förhållanden. Det finns många försök som visar detta. Sammantaget passar granulerad kalk t.ex. Omya Calciprill® bra i grödor som sockerbetor, raps, vall och potatis. Bra vid användning av precisionsstyrd gödsling med styrfil. Man får snabb pH-justering (t.ex. vid nytillträde av arrende). Det ger hög tillgänglighet vid grönsaksodling. Passar även bra vid ekologisk odling.