Ny produkt för tillförsel av koppar

Nu blir det enkelt att tillföra koppar i marken. Lösningen heter Magnum 12 Cu Granul som dessutom ger en bra kalkeffekt och tillför kalcium samt magnesium.

Läs berättelsen om en kalk- och gödningsprodukts väg från ett gruvschakt 250 meter ner i marken i Glanshammar utanför Örebro, till en soldränkt bördig åker i Västergötland. Artikeln hittar du här.

 


 

Se även reportaget i Lantbruksnytt för en närmare presentation av produktnyheten Magnum 12 Cu Granul. Reportaget hittar du här.

 

Eller se den fascinerande filmen "Från Gruva till Gröda"

 

 

Vill du vet mer, klicka här!