Omyaprodukter toppade Maltkornsmästaren

2018 genomfördes tävlingen Maltkornsmästaren på Tolefors Gård utanför Linköping i Östergötland. Extrema förutsättningar detta växtodlingsår medförde att inget av de 33 lagen nådde maltkornskvalitet, inte ens referensledet med en kvävegödsling på 0 kilo N. Inte desto mindre finns det mycket intressant att hämta från tävlingen!

Näst högst skörd för Svenska Foders lag med flera granulerade Omya-produkter

Ser man till skördenivå så flåsade Svenska Foders lag vinnarna i nacken och fick med 7910 kg/ha näst högst skörd. Slagna med mindre än 1%. Svenska Foder var ett av totalt fyra lag i tävlingen som valde att köra med någon av de granulerade Omya-produkterna Calciprill® och Magnum 12 Granul.

Vi hör vad några av tävlingsdeltagarna har att berätta om sina tankar kring tidig körning med granulerad kalk. Först ut Stefan Olsson, Svenska Foder. En bra start för grödan är oerhört viktig, samtidigt som näringstillförseln ska vara god. Laget körde därför med Calciprill® 700 kg/ha och Magnum 12 Granul 300 kg/ha mellan sådd och uppkomst.

- Vi satsade mycket på att få med mikronäring, ett bra pH och en balanserad K/Mg-kvot och vi tror att granulerad Calciprill® och Magnum 12 Granul har varit starkt bidragande till den goda tillväxten, berättar Stefan.

I laget deltog även Mattias Laitamaa. Han har stor erfarenhet av kalkning i potatis och från erfarenheter i Finland där det pratas mycket om betydelsen av kalcium. Han berättar att de 2 första växtanalyserna i tävlingen visade att Svenska Foders gröda låg i topp i biomassatillväxt. Ett tecken på att den trivdes och hade en balanserad god tillförsel av växtnäring.

Team Finland prisar granulerad kalk

Team Finland - tidigare vinnare av Vetetävlingen - kombikörde Calciprill® 100 kg/ha vid sådd. Fredrik Bodin, en av lagmedlemmarna berättar att de såg på markanalysen att det var en lerjord men med lite svagt pH och då valde Calciprill® för ett bättre pH och lite bättre struktur vilket var perfekt i kombisådden. Han gläds åt att det nu är möjligt att enkelt kalka med gödninsspridaren och få direkt effekt:

- Ja, vi hade gärna kalkat året innan men nu fick vi möjlighetern med Calciprill® istället!

Kalk och dess effekt på klumprotsjuka kanske är mest intressant i raps och där passar det perfekt med Calciprill® S 14 och samtidigt få en bra svaveltillförsel. Även Lantmännens lag "VäxtRåd & Växtline" samt Scandinavian Seed valde att använda  Calciprill® respektive Magnum 12 Granul.

 

Intervju med Stefan Olsson, växtrådgivare från Svenska Foder, som berättar om fördelarna med Omya Calciprill® och Magnum 12 Granul.

 

 


 

Flera fältvandringar genomfördes där den svenska växtodlingseliten och maltkornsexperterna samlades med stort intresse.