Första båtlasten med Calciprill® lossad i Trelleborg

Kalk och växtnäring är förknippat med stora volymer och kräver effektivitet i samtliga led från produktion till lantbrukare. Råvaran till Omyas Calciprill® bryts och tillverkas på Tysklands största ö Rügen som ligger på andra sidan Östersjön rakt söder om Trelleborg. Kalkbrottet ligger i anslutning till Calciprill®-fabriken, knappt 5 kilometer från den välkända hamnen i Sassnitz. Tidigare gick transporterna med lastbil genom Tyskland via Danmark till Sverige.

- Det var vi inte alls nöjda med och har nu spetsat vår effektiva brytning och produktion med bästa möjliga transport via båt till vårt nya lager i Trelleborg, berättar Mats Rydberg, försäljningschef Omya Norden.

Lager för god tillgänglighet och effektiv leverans

Lagerhållningen i Trelleborgs hamn ger god leveranssäkerhet och korta ledtider vid distributionen till återförsöljare och lantbrukare.

- Vi satsar hårt på att förse svenskt lantbruk med våra effektiva Calciprill®-produkter, och är måna om snabb och effektiv leveranssäkerhet, betonar Mats Rydberg.

Fin miljö och spännande historia

För den historie- och upplevelseintresserade kan i sammanhanget nämnas de vackra omgivningarna på Rügen med kalkklippor liknande de kända White Cliffs of Dover på Englands sydkust. Och historia finns det rikligt av. Rügen är en riktigt klassisk svenskbygd som var del av Sverige 1648 till 1815. Kalken tillhörde oss en gång i tiden, och nu kan vi åter ta nytta av den!

 

Man skulle kunna kalla det "White Cliffs of Rügen". Det kalkrika kustband runt ön Rügen som signalerar om den rikliga förekomsten av krita som är grunden för Omyas Calciprill®-produkter.