Succé på Elmia Lantbruk

Att intresset för kalk är stort råder det ingen tvekan om. Det blev klart påtagligt av alla givande möten på mässan Elmia Lantbruk, där vi fanns på plats i Svenska Foders monter.

Omyas koncept att lyfta kalkningen till en högre nivå togs emot med stort intresse av lantbrukare och rådgivare. Just att kunna sprida den lättlösliga kalken med hög precision i den mängd som grödan behöver just för tillfället upplevs positivt av många lantbrukare. Kalk i kombination med svavel eller magnesium gör att det blir extra intressant i grödor som raps, sockerbetor, grönsaksodling m.m.

Men kalk är mer än bara "kalk". De stärkande effekterna av kalcium på växten var en ögonöppnare för många som vi pratade med!

Filmen om Anders Björkheim, lantbrukare utanför Älmhult i Småland som lyfte sin vallodling 2018 genom att köra Calciprill® S 14 i sin vall, rullade på i montern. Ett bra exempel på hur våra granulerade produkter fungerar i praktiken.