Ekologisk odling

​Omyas naturliga kalciumkarbonat ökar gödningseffekten och bevarar jordens resurser.

Odling och miljöfaktorer leder till en konstant försurning av marken. Därför är kalkning grundläggande för att jordförbättra, men också för att bevara jordkvaliteten och för ett hållbart jordbruk. Dessutom förbättrar kalkningen effektiviteten hos gödningen  - med mindre mängd gödning uppnås samma avkastning. En ökning av pH från 5,5 till 6,5 höjer effektiviteten av N och K gödning från 77% till 100% och frå 48% till 100 % för P gödning. Det innebär att vid tillförsel av Omyas kalciumkarbonat för att höja pH 1 punkt, minskar behovet av N och K gödning med 23% och P gödning med 58% - en alltmer utarmad resurs.

Tillåten i ekologisk produktion

  • Våra produkter är tillåtna att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning utförs av Kiwa Sverige AB.
  • Omya rekommenderar regelbunden markkartering och råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand.
  • Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAV's regel 4.4.7.