Enkel hantering

Våra granulerade produkter gjorda av finaste kalciumkarbonat sprids enkelt med gödningsspridare vilket gör att du inte behöver anlita externa entreprenörer och kan köra när förhållandena är som bäst. Produkten kan köras för sig själv eller i blandning med andra gödselmedel eller utsäde. Det sparar både tid och pengar!

Fördelar:

  • Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan

  • Kan köras för sig själv eller i blandning med andra gödselmedel eller utsäde

  • Sprids med gödningsspridare vilket gör att du inte behöver anlita externa entreprenörer och kan köra när förhållandena är som bäst. Kör när det passar dig!

  • Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta