Magnum 12 Mjöl

Magnum 12 Mjöl är ett extra finmalt dolomitmjöl. Eftersom det är finmalt går det att blanda direkt ner i flytgödsel och sprida det samtidigt som du sprider flytgödsel.

Magnum 12 Mjöl består av dolomitkalk som bryts i våra gruvor utanför Örebro och Sala. Kalken mals extra länge och omsorgsfullt till mikroniserat mjöl. Kalkkornen är i genomsnitt endast 0,04 mm små.

Fördelarna med Magnum 12 Mjöl är många:

  • Effektivt sätt att kalka - du sparar in en körning.
  • Enkelt - möjliggör kalkning vid flera tidpunkter om året.
  • Kalken verkar direkt 100% spridningsåret.
  • Snabb pH-effekt och snabb respons hos grödan.
  • Utmärkt magnesium- och kalciumkälla för t ex vallodlingar.
 

 

Behovet av magnesium (Mg) till vall är enligt Jordbruksverket 20 kg/ha och år. Kom ihåg att räkna med att magnesiumupptaget försvåras och påverkas negativt vid höga kaliumtal i jorden.

Innehåll: 20% kalcium, 12% magnesium, syraneutraliseande verkan CaO ENV 54%.

 

Tänk på att den vanliga traditionella krossade kalkstenen, typ Baskalk 0-2 mm, är för grov och direkt olämplig för blandning i och spridning med flytgödsel.