Omya Calciprill®

​Omya Calciprill® är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Omya Calciprill® kan användas på etablerade betesmarker eller grödor när som helst och är idealisk för snabb pH-justering. Kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än andra kalkprodukter vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Detta gör Omya Calciprill® extra lämpligt t.ex. vid odling av grönsaker då man vill ha snabb och full omedelbar effekt.

Fördelarna med Omya Calciprill® är många

  • Granulerna löses av dagg och regn precis som mineralgödsel
  • Kalken verkar direkt i såbädden och till 100% spridningsåret
  • Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan
  • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!
  • Bra vid precisionsodling
  • Utmärkt kalciumkälla

 

Intervju med Stefan Olsson, växtrådgivare från Svenska Foder, som berättar om fördelarna med Omya Calciprill® och Magnum 12 Granul

 

 

Produktblad