Omya Calciprill®

​Omya Calciprill® är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Omya Calciprill® kan användas på etablerade betesmarker eller grödor när som helst och är idealisk för snabb pH-justering. Kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än andra kalkprodukter vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Detta gör Omya Calciprill® extra lämpligt t.ex. vid odling av grönsaker då man vill ha snabb och full omedelbar effekt.

Fördelarna med Omya Calciprill® är många

  • Granulerna löses av dagg och regn precis som mineralgödsel
  • Kalken verkar direkt i såbädden och till 100% spridningsåret
  • Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan
  • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!
  • Bra vid precisionsodling
  • Utmärkt kalciumkälla

 

Intervju med Stefan Olsson, växtrådgivare från Svenska Foder, som berättar om fördelarna med Omya Calciprill® och Magnum 12 Granul

 

 

Tillåten i ekologisk produktion

  • Omya Calciprill® är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning utförs av Kiwa Sverige AB.
  • Omya rekommenderar regelbunden markkartering och råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand.
  • Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAV's regel 4.4.7.
  • Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill® är 900 kilo per hektar och år.
Produktblad