Omya Calciprill® S 14

​Omya Calciprill® S 14 är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Med Omya Calciprill® S 14 tillför du samtidigt kalcium och svavel. Om du har en mullrik eller lätt jord ökar risken att det uppstår kalciumbrist. Grödor känsliga för brist är vallbaljväxter och potatis. Även lök, morötter och kål är känsliga för kalciumbrist, speciellt under tillväxtperioden. För att bibehålla en god näringsbalans i jorden kan Omya Calciprill® S 14 med fördel regelbundet spridas i mindre mängder och kompensera för den kalcium och svavel som bortförs med skörden.

 

Fördelarna med Omya Calciprill® S 14 är många

  • Granulerna löses lätt av dagg och regn
  • Effektiv källa för svavel och kalcium, viktiga makronäringsämnen
  • Kan med fördel användas i kombination med N27 alt N34 och ersätta t.ex. NS 27-4
  • Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta
  • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

 

Anders Björkheim, Virestad Prästgård, berättar om sina erfarenheter med Omya Calciprill® S 14 i vallodling

 

 

Henrik Nilsson, Henriksfält, berättar om fördelarna med att använda Omya Calciprill® och Omya Calciprill® S 14

 

Tillåten i ekologisk produktion

  • ​Omya Calciprill® S 14 är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordnng (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning utförs av Kiwa Sverige AB.
  • Omya rekommenderar regelbunden markkartering och råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand.
  • ​Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAV's regel 4.4.7.
  • ​Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill® S 14 är 900 kilo per hektar och år.​Produktblad