Omya Calciprill® S 14

​Omya Calciprill® S 14 är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Med Omya Calciprill® S 14 tillför du samtidigt kalcium och svavel. Om du har en mullrik eller lätt jord ökar risken att det uppstår kalciumbrist. Grödor känsliga för brist är vallbaljväxter och potatis. Även lök, morötter och kål är känsliga för kalciumbrist, speciellt under tillväxtperioden. För att bibehålla en god näringsbalans i jorden kan Omya Calciprill® S 14 med fördel regelbundet spridas i mindre mängder och kompensera för den kalcium och svavel som bortförs med skörden.

 

Fördelarna med Omya Calciprill® S 14 är många

  • Granulerna löses lätt av dagg och regn
  • Effektiv källa för svavel och kalcium, viktiga makronäringsämnen
  • Kan med fördel användas i kombination med N27 alt N34 och ersätta t.ex. NS 27-4
  • Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta
  • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

 

Anders Björkheim, Virestad Prästgård, berättar om sina erfarenheter med Omya Calciprill® S 14 i vallodling

 

 

Henrik Nilsson, Henriksfält, berättar om fördelarna med att använda Omya Calciprill® och Omya Calciprill® S 14

 

Produktblad