Omya Lantbruk

Snabbt - Enkelt - Precision

Omya förser svenskt lantbruk med snabbverkande granulerade kalkprodukter. Tack vare den mycket fina och jämna partikelstorleken, reagerar produkterna snabbt och är lika effektiva som vanlig mineralgödsel, fast med betydligt mindre mängder.

 

 

Läs mer här:

Jordförbättring - en bördig jord är nyckeln till en lyckad skörd

Enkel hantering - läs mer om nya kalkningsmetoder 

Ekologisk odling - våra produkter är tillåtna i ekologisk produktion