Omya Magprill®

​Omya Magprill® är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Omya Magprill® är en blandning av magnesium- och kalciumkarbonat. Den är lätt att sprida och ett mycket bra val för jordar med magnesiumbrist och lågt pH. Omya Magprill® har en positiv effekt på markens status samtidigt som livsviktig växtnäring tillförs. Magnesium är betydelsefull för en väl fungerande fotosyntes, brist medför svagare plantor och dålig tillväxt. Plantor som tappar sin kraftfulla mörkgröna färg kan vara ett första teckan på magnesiumbrist eftersom en svagare grön färg återspeglar brist på klorofyll.

Fördelarna med Omya Magprill® är många

  • Lätt att sprida med egen gödningsspridare
  • Granulerna löses lätt av dagg och regn
  • Lättillgängligt kalcium och magnesium
  • Granulerna möjliggör noggrann spridning med variabel giva
  • Bra vid precisionsodling och punktbehandling