Omyas produkter

Omya förser för närvarande svenskt lantbruk med sex stycken kalkprodukter

Granulerade produkter:

Malda produkter:

 

Kännetecknande för de granulerade produkterna är:

Snabbt - Enkelt - Precision!

Det speciella med våra granulerade produkter är framför allt att vi kombinerar finmalt kalkmjöl (0-0,2 mm) med granulering. Denna gyllene kombination gör att:

  • Kalken reagerar direkt i såbädden och reagerar till 100% spridningsåret. Granulen löses upp av dagg och regn precis som vanlig mineralgödsel
  • Produkterna är enkla att komma ut med eftersom de med fördel sprids med vanlig gödningsspridare
  • Används styrfiler blir spridningen mycket exakt

 

Kännetecknande för de malda produkterna är:

  • Kalken består av dolomitkalk vilket ger produkten alla fördelar som en traditionell kalk har
  • Utmärkt kalcium- och magnesiumkälla
  • Tillåten att användas i KRAV-certifierad och ekologisk produktion