Rekommendationer & Strategier

​Välkommen att ladda ner och ta del av två informationsblad som berättar hur Omyas kalk fungerar som bäst och stärker din växtodling.​4 sidor rekommendationer och strategier för Omyas granulerade och malda produkter. Vi går lite djupare i vall, raps, sockerbetor och specialgrödor, men ger också generella råd för samtliga grödor i svenskt lantbruk.


​Lantbruket har många utmaningar. Det finns enkla lösningar för en  del av dem. Vi berättar hur Omya kan lösa en del av dem och stärka din växtodling!

Odlarna berättar!​

Anders Björkheim, Virestad Prästgård, berättar om sina erfarenheter med Omya Calciprill® S 14 i växtodling.

 


 

Henrik Nilsson, Henriksfält, berättar om fördelar med att använda Omya Calciprill® och Omya Calciprill® S 14