Obaly na bázi polymerů

Uhličitan vápenatý od společnosti Omya je používán k vylepšení mechanických vlastností a produktivity v celé řadě rigidních a flexibilních obalových aplikacích, od tenkých filmů po silnější potahy. Uhličitan vápenatý může podpořit výstup procesních linek při dosažení lepší odolnosti při nárazu a vyšší tuhosti.

Produkty společnosti Omya zlepšují mechanické vlastnosti a výkonnost konverze navíc k úsporám hmotných surovin, výrobního času a snížení uhlíkové stopy.

Společnost Omya přináší inovace pro spotřebitele i trh průmyslového balení s polymery a nabízí několik řešení pro primární, sekundární a terciární obaly na bázi HDPE, PP, PS, PET a dalších typů speciálních polymerů. Sáčky, fólie s dutinami a smršťovací fólie, rukávové etikety, vaničky, víčka, láhve a uzávěry představují jen několik málo dnes dobře známých příkladů plastových předmětů, kde uhličitan vápenatý od společnosti Omya přispívá k zásadní a cenné optimalizaci obalů.

Uhličitan vápenatý od společnosti Omya je také s ohledem na životní prostředí velmi výhodný, protože snižuje emise CO2, spotřebu energie a petrochemických derivátů během výroby obalů a procesů konverze a minimalizuje LCA (posuzování životního cyklu) hotových produktů z plastu. Společnost Omya je potěšena, že může podpořit používání uhličitanu vápenatého, který při přidání do plastových produktů snižuje celkový negativní dopad plastových produktů tím, že nahrazuje části komponentů na petrochemické bázi, což vede k velkému rozvoji ekologicky šetrných aplikací s konkrétními cíli, které představují méně emisí skleníkových plynů a látek znečisťujících ovzduší (NOx a částice).

 

Aplikace

Využití uhličitanů vápenatých ve zpracovatelském průmyslu PE fólií zvyšuje rychlost linky a konkrétní výstup. Rychlejší cykly ohřevu a chlazení vedou ke zvýšené doby využitelnosti strojů. Hlavní přínosy pro koncový produkt jsou například snížení nákladů na suroviny, lepší mechanická pevnost a vlastnosti ochrany.

Fólie BOPP obsahující uhličitan vápenatý poskytují buď sníženou hustotu fólie nebo zvýšenou neprůsvitnost a vykazují lepší tisknutelnost.

Hlavní výhodou použití minerálních přísad společnosti Omya na trhu polypropylenu pro výrobu pásků, popruhů, tašek a big bagů je především možnost dosáhnout vynikajících mechanických vlastností i kvality při stále zvyšujícím se plnění minerály. Hlavní výhody ve výrobě zahrnují například snížení náchylnosti ke štěpení orientovaného polypropylenu a zvýšení tuhosti.

Minerální přísady společnosti Omya v potahování vytlačováním poskytují, kromě optimalizace nákladů, zlepšení adheze a vyšší rychlost linky, snížení minimální lepicí teploty, snížení teploty zpracování a teploty tavení a nakonec menší blokování sítě.

U procesů tvarování vyfukováním a lisováním představují vyšší tepelná vodivost a nižší měrné teplo uhličitanu vápenatého klíčové výhody pro výrobu takových produktů jako jsou lahve, nádoby, víčka a uzávěry. Uhličitan vápenatý společnosti Omya nabízí podstatné výhody při tvarování vyfukováním a lisováním,  jako je větší ohybový modul, lepší ESCR a potiskování, snížení doby cyklu, nižší teplotu tavení, dopad trvalého zatížení a poklesu, snížení obsahu oxidu titaničitého a v neposlední řadě při optimalizaci nákladů.

Plnění polypropylenových listů až do výše 60 % uhličitanu vápenatého pro použití polypropylenu na stávajících termoformovacích strojích polystyrenu se srovnatelným výkonem linky a kvalitou koncového produktu je ověřené řešení. Použití uhličitanu vápenatého v produktech PS je také velmi populární a modifikuje mechanický výkon a výstup zpracování balení a nádobí na jedno použití.

Hlavní výhody použití minerální přísad od společnosti Omya při tepelném tvarování jsou vyšší produkce extrudéru a rychlejší chlazení na chladicím válci, snížení doby chlazení při lisování a rychlejší cykly, vyšší tuhost, nižší smršťování, zpracování na stávajících tepelných tvářecích strojích PS, lepší izotropní a fyzikální vlastnosti a zlepšená přesnost tváření.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.