Aplikace technických polymerů

Minerální modifikátory, jako například uhličitan vápenatý nebo dolomit vyráběný společností Omya, výrazně zlepšují procesy a zlepšují mechanické vlastnosti v řadě způsobů použití plastů. 

Abychom splnili náročné požadavky našich zákazníků, zaměřuje se společnost Omya na nejkvalitnější rady a informace a širokou řadu minerálních a chemických surovin. Společně projednáme požadované vlastnosti a najdeme vhodnou kombinaci složek, vždy s cílem nalézt nejlepší možné řešení. 

Ti, kteří se rozhodnou spolupracovat s námi, budou moci těžit z bohatých zkušeností a znalostí společnosti Omya. Personál technické podpory a technická zařízení společnosti Omya vám pomohou nalézt optimální řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. 

Propagujeme používání uhličitanu vápenatého ve stávajících i nových způsobech aplikace. Výzkum nových derivátů uhličitanu vápenatého a technologií zpracování společnosti Omya umožňuje „posouvat hranice“ stávajících oblastí aplikace. 

Jakožto největší světový výrobce uhličitanu vápenatého máme zájem na tom, abychom výhody používání uhličitanu vápenatého komunikovali všem zúčastněným stranám v dodavatelském řetězci, zvláště pak vlastníkům značek a maloobchodním komunitám. 

Širokou paletu našich výrobků na základě uhličitanu vápenatého doplňuje široká a rozmanitá nabídka chemických specialit, která reprezentuje mnoho nadnárodních výrobců chemických látek a polymerů.

Kontakt:

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.