Voda a energie

Jakožto přírodní výrobek je uhličitan vápenatý dokonalým řešením pro způsoby použití na ochranu životního prostředí. Uhličitan vápenatý má přirozený tlumící účinek a funguje jako filtr znečištění – nemá žádná zdravotní rizika a neobsahuje žádné škodlivé chemické látky.

Jakožto přirozený nárazník se uhličitan vápenatý používá při ošetřování vody k regulaci pH přírodní a pitné vody a následně tak chrání životní prostředí a lidské zdraví. Uhličitan vápenatý se používá pro čištění odpadních vod a jako odsiřovací činidlo při čištění kouřových dýmů v uhelných elektrárnách, kde pomáhá přeměnit velká množství kysličníku siřičitého na recyklovatelnou sádru. Uhličitan vápenatý rovněž dokáže vyvažovat negativní účinky kyselého deště a eutrofizace. Regulované hnojení vápnem stabilizuje pH kyselé půdy a vody tak, aby mohly prosperovat nové organismy.

Ať už se jedná o ošetření pitné vody, odpadní vody nebo kalu, odsíření kouřových plynů nebo ošetření lesních či vodních ploch vápnem, využití uhličitanu vápenatého v oblasti ochrany životního prostředí každým rokem roste.

Kontakt:

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.