Kable, wykładziny, tkaniny powlekane

Produkty z elastycznego PCW mogą zwykle zawierać bardzo duże ilości węglanu wapnia. Poza redukcją kosztów można też poprawić pewne właściwości, zależnie od zastosowania i wybranego gatunku węglanu wapnia:

  • lepsze właściwości elektryczne (kable),
  • większy połysk,
  • mniejsze wchłanianie zmiękczaczy i stabilizatorów,
  • niższa temperatura ugięcia pod wpływem ciepła (HDT),
  • lepsza wydajność drukowania,
  • kontrolowana reologia (uszczelnienie podwozi samochodowych).

Substancje chemiczne specjalnego przeznaczenia

Nasza oferta obejmuje:

  • Środki zmniejszające palność,
  • Pigmenty (włącznie z tlenkiem tytanu),
  • Stabilizatory UV,
  • Zmiękczacze.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu