Formowanie

Większe przewodnictwo cieplne i mniejsze ciepło właściwe węglanu wapnia są najważniejszymi zaletami formatowania.

Przy wtrysku i rozdmuchiwaniu czas cyklu, sztywność i udarność zostaną znacznie poprawione, co spowoduje obniżenie kosztów.

Rozdmuchiwanie

Węglan wapnia oferuje znaczące korzyści w rozdmuchiwaniu przy produkcji butelek lub pojemników, takie jak:

 • większy moduł zginania,
 • większa wytrzymałość na obciążenie szczytowe i udarność mierzona metodą spadającego elementu,
 • większa odporność na zewnętrzne napięcie naprężeniowe (ESCR),
 • skrócony czas cyklu,
 • niższa temperatura stopu,
 • zmniejszone zużycie tlenku tytanu,
 • lepsza wydajność drukowania.

Wtrysk

Głównych zalety stosowania węglanu wapnia firmy Omya:

 • większa sztywność,
 • większa udarność,
 • mniejsza kurczliwość,
 • większa trwałość wymiarowa,
 • wyższa temperatura odkształcenia cieplnego pod obciążeniem,
 • skrócony czas cyklu.

Substancje chemiczne specjalnego przeznaczenia

 • Środki zmniejszające palność,
 • Stabilizatory UV,
 • Przeciwutleniacze.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu