Tynki i masy dylatacyjne

Tynki służą zarówno do celów dekoracyjnych, jak i funkcjonalnych. Strukturalne tynki wewnętrzne wymagają cząstek mineralnych o średniej średnicy do 7 mm i dużej jasności, aby spełniały wymagania estetyczne klientów. Aby chronić budynek przed uszkodzeniem, tynk powinien działać jako zapora dla wody z zewnątrz, a równocześnie umożliwiać przejście parze wodnej.

Do przygotowania powierzchni ściany do dalszej obróbki stosuje się też inne produkty, takie jak podkłady i wypełniacze. Wykonawcy wymagają, aby materiały były odporne na pękanie i miały dobrą szlifowalność, aby lepiej współdziałały z szorstkimi powierzchniami.

Te wysokie wymagania są spełniane dzięki dobraniu odpowiedniej ilości i bilansu drobnych i grubych cząstek mineralnych.

Naturalny węglan wapnia jest idealnym minerałem do opracowywania produktów spełniających te szczególne wymagania. Sferoidalny kształt cząstek naturalnego węglanu wapnia zapewnia dobrą obrabialność i poszerza możliwości zastosowań. Zwiększa też twardość i właściwości mechaniczne cienkich powłok.

Dostępny asortyment produktów rozciąga się od proszków do granulek i zapewnia różne rozkłady rozmiaru cząstek. Klient poszukujący idealnego wypełniacza mineralnego dla dowolnego zastosowania ma dzięki temu bogate możliwości wyboru. Ponadto Omya rozprowadza też szereg chemikaliów specjalnych, poszerzając wartość dla tego rynku.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu