Opakowania oparte na polimerów

​Węglan wapnia firmy Omya stosuje się w celu wzmocnienia własności mechanicznych i zwiększenia efektywności produkcji w szerokim zakresie sztywnych i elastycznych opakowań, od cienkich folii aż po grubsze arkusze. Węglan wapnia może wspomagać wydajność linii produkcyjnych, zapewniając lepszą udarność i większą sztywność.

Produkty Omya poprawiają właściwości mechaniczne i zwiększają wydajność przetwarzania, ograniczając zużycie surowca oraz zwiększają produktywność i ograniczają emisję śladu węglowego.

Omya wprowadza innowacje zarówno na rynku opakowań konsumenckich, jak i polimerowych opakowań przemysłowych, który proponuje kilka rozwiązań dla opakowań pierwotnych, wtórnych i trzeciorzędnych opartych na tworzywach HDPE, PP, PS, PET i innych typach specjalnych polimerów. Reklamówki, folie wytwarzane metodą kawitacji i termokurczliwe, rękawy foliowe, tace, wieczka, butelki, nakrętki i wieczka to tylko kilka z dobrze dzisiaj znanych przykładów artykułów z plastiku, w przypadku których węglan wapnia firmy Omya odegrał ważną rolę i przyczynił się do fundamentalnej i wartościowej optymalizacji opakowań.

Węglany wapnia Omya znacząco przyczyniają się również do ochrony środowiska, ponieważ w trakcie procesów produkcji i uszlachetniania ograniczają emisję CO2, zapotrzebowanie na energię i pochodne petrochemiczne. Minimalizują też ocenę cyklu życia (LCA) gotowych produktów z plastiku. Omya z przyjemnością informuje, że jej węglan wapnia po dodaniu do produktów z plastiku redukuje negatywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zastępuje część składników petrochemicznych. Ta wymiana doprowadziła do rozwoju zastosowań przyjaznych dla środowiska i wytyczenia konkretnych celów w postaci niższej emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza (tlenków azotu i cząstek).

 

Zastosowania

Wykorzystanie węglanów wapnia w produkcji folii PE zwiększa prędkość linii i jej produktywność, pozwala również na szybsze cykle podgrzewania i chłodzenia, czego wynikiem jest krótszy czas pracy maszyn. Główne korzyści dla produktu końcowego obejmują przykładowo obniżenie kosztów surowców, lepszą wytrzymałość mechaniczną i właściwości barierowe.

Folie BOPP z zawartością węglanów wapnia zapewniają albo obniżenie gęstości folii albo lepsze właściwości krycia oraz parametry druku.

Główne korzyści płynące z wykorzystywania dodatków mineralnych firmy Omya na rynku produktów z polipropylenu, takich jak taśmy, pasy, torebki i torby dużych rozmiarów wynikają z możliwości uzyskiwania wyjątkowych własności mechanicznych i doskonałej jakości wobec nieustannie rosnących obciążeń mineralnych. Główne korzyści podczas produkcji obejmują na przykład obniżenie skłonności folii orientowanej do rozszczepiania się, a także podwyższenie sztywności.

Dodatki mineralne Omya stosowane w powlekaniu ekstruzyjnym, oprócz optymalizacji kosztów, zapewniają również lepsze właściwości adhezyjne i większą prędkość linii. Pozwalają też obniżyć temperatury uszczelniania, temperatury uszlachetniania i stopu oraz zmniejszają częstotliwość blokowania się pras.

Większa przewodność cieplna i niższe ciepło właściwe węglanu wapnia uzyskiwane podczas procesów rozdmuchiwania i formowania ciśnieniowego to największe korzyści uzyskiwane w trakcie produkcji artykułów takich jak butelki, pojemniki, nakrętki i wieczka. Wykorzystanie węglanu wapnia firmy Omya podczas procesów rozdmuchiwania i formowania ciśnieniowego przynosi istotne korzyści w postaci zwiększonych modułów sprężystości, większej odporności na korozję środowiskową (ESCR), lepszych parametrów druku, krótszego cyklu w niższej temperaturze stopu, większej odporności na zewnętrzne napięcie naprężeniowe i udarności. Ponadto oznacza to ograniczenie zawartości tlenku tytanu, a przede wszystkich optymalizację kosztów.

Wypełnianie arkuszy polipropylenu zawartością węglanu wapnia aż do 60% jest sprawdzonym rozwiązaniem do obróbki polipropylenu na istniejących urządzeniach do termoformowania. Pozwala ono zachować porównywalną wydajność produkcji i jakość wyrobu końcowego. Wykorzystanie węglanu wapnia w tworzywach PS to również bardzo popularne rozwiązanie pozwalające modyfikować właściwości mechaniczne i wielkość przerobu jednorazowych opakowań i naczyń stołowych.

Główne korzyści wynikające z wykorzystania dodatków mineralnych Omya w procesach termokształtowania obejmują większą wydajność wytłaczarki, szybsze schładzanie na wałkach chłodzących, krótszy czas schładzania w formie, a także krótsze cykle robocze, większą sztywność, mniejszą kurczliwość, możliwość obrabiania na istniejących maszynach do kształtowania termicznego, lepsze właściwości izotropowe i fizyczne oraz większą dokładność kształtowania.

​Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu