Płyty

Wypełnienie polipropylenu węglanem wapnia w ilości do 60% jest sprawdzonym rozwiązaniem umożliwiającym obróbkę polipropylenu w istniejących urządzeniach do termicznego kształtowania polistyrenu (PS) z porównywalną wydajnością linii produkcyjnej i jakością produktu końcowego.

Stosowanie węglanu wapnia w produktach PS jest również bardzo popularne i zmienia zarówno właściwości mechaniczne, jak i wydajność obróbki.

Do głównych zalet stosowania produktu Omyafilm w kształtowaniu termicznym należą:

  • większa wydajność wytłaczarki i szybsze stygnięcie na walcu chłodzącym,
  • skrócony czas chłodzenia w formie i szybsze cykle,
  • większa sztywność,
  • mniejsza kurczliwość,
  • obróbka w istniejących urządzeniach do termicznego kształtowania polistyrenu,
  • bardziej izotropowe właściwości fizyczne,
  • większa dokładność formowania.

Substancje chemiczne specjalnego przeznaczenia

  • Stabilizatory UV,
  • Pigmenty.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu