Materiały termoutwardzalne

Zastosowanie węglanu wapnia w żywicach termoutwardzalnych zmniejsza koszty i poprawia właściwości mechaniczne i optyczne. Węglan wapnia jest stosowany do kontrolowania lepkości, współczynnika rozszerzalności cieplnej i kurczliwości. Dzięki odpowiedniemu doborowi i kombinacji gatunku węglanu wapnia można osiągnąć następujące korzyści:

  • powierzchnia klasy „A” na częściach formowanych,
  • duże wypełnienie (optymalna gęstość upakowania),
  • dobra trwałość wymiarowa.

Substancje chemiczne specjalnego przeznaczenia

Nasza oferta dla branży materiałów termoutwardzalnych obejmuje:

  • zbrojeniowe włókno szklane,
  • dodatki o małej zawartości,
  • środki zmniejszające palność,
  • utwardzacze,
  • lekkie wypełniacze.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu