Hrana

Naši proizvodi na bazi kalcijum karbonata, Calcipur i Omya-Cal, koji se koriste u prehrambenoj industriji su prirodno dobijeni proizvodi visokog stepena čistoće. Ovi proizvodi zadovoljavaju zahteve najstrožih međunarodnih standarda (E170 standard o čistoći i hemijski kodeks hrane). HACCP standard i integrisani sistemi za upravljanje kvalitetom kao što su ISO 22000 i ISO 14000 su još jedan dokaz da naši proizvodi zadovoljavaju propise širom sveta.

Specijalno osmišljeni proizvodi kompanije Omya našli su odobrenu primenu u proizvodnji hrane i hranljivih materija i pri tom su dobro poznati kao efikasan izvor kalcijuma u hrani obogaćenoj mineralima i kao dodatak hrani. Kalcijum karbonat ima veoma visok sadržaj kalcijuma koga upotpunjuje visok nivo bioraspoloživosti. Pored toga što sadrže kalcijum kao jedan od glavnih hranljivih sastojaka, ovi proizvodi su zaslužni za mnoge tehnološke funkcije u hrani obogaćenoj mineralima, a to su:

  • Beli pigment
  • Podloga
  • Sredstvo za ekstruziju
  • Sredstvo protiv zgrušavanja aditiva
  • Održivost pH vrednosti
  • Sredstvo za geliranje (emulgator)
  • Punilac

Distribucija proizvoda naše kompanije čini portfolio hrane i hranljivih sastojaka potpunim. To znači da se funkcionalna rešenja mogu pronaći i među zaslađivačima, konzervansima, prirodnim bojama i mnogim drugim.

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.