Lekovi i dodaci ishrani

Unos kalcijuma je bitan u toku čitavog života, ali je posebno kritičan u toku trudnoće, odrastanja i starosti. Ljudi u ovim posebnim fazama života ili sa određenom bolešću imaju stvarnu potrebu za dodatnim unosom kalcijuma.

Kalcijum karbonat sadrži skoro 40% kalcijuma što ga čini izuzetnim izvorom ovog hranljivog sastojka, ali i pored toga on omogućava proizvođačima da prave tablete malih dimenzija.
Korišćenjem tehnologije naše kompanije u toku proizvodnje, može se doći do izvesnog napretka kada je reč o ključnim aspektima veličine tableta. Naši proizvodi u prahu sa svojim povoljnim karakteristikama u pogledu granulometrijskog sastava, mogu da se koriste kao aktivna supstanca u sistemima koji se bave isporukom lekova.

Oblici osnovne primene uključuju:

  • Tablete
  • Žvake (npr. nikotinske žvake) ili nazalne inhalatore
  • Antacide za stomačne tegobe

Naša dva proizvdona pogona, jedan u SAD, državi Arizoni i jedan u jugozapadnoj Francuskoj, obezbeđuju proizvode za ova specijalna tržišta. Na ovim pogonima radimo u skladu sa cGMP i prema važećim monografima onako kao što je to predviđeno u glavnim farmakopejama u Evropi, Japanu i SAD-u

U želji da nastavimo tradiciju kvaliteta i poštovanja pravila i propisa, Omya je postala prvi proizvođač prirodnog kalcijum karbonata koji je dobio sertifikat CEP/CoS o kalcijum karbonatu kao aktivnom sastojku (API), a u skladu sa evropskom farmakopejom, izdatom od strane Evropskog direktorata za kvalitet lekova (EDQM).

Omyafarm proizvodi

Nova generacija višenamenskog mineralnog aktivnog sastojka

  • Inovativni funkcionalni aktivni sastojak u farmaceutskim proizvodima
  • Efikasna podloga mnogim supstancama
  • Kontrolisane osobine pri otpuštanju

Svoju glavnu primenu nalaze kod:

  • Punjenja lekova
  • Gastro-retencije
  • Oralno disperzibilnih tableta

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.