Voda i energija

Kao prirodni proizvod, kalcijum karbonat je savršeno rešenje za svaku primenu koja za cilj ima zaštitu životne sredine. Budući da ima ulogu prirodnog regulatora pH vrednosti i prečišćivača štetnih materija, on ne predstavlja rizik po zdravlje i ne sadrži štetne hemikalije.

Kao prirodni regulator pH vrednosti, kalcijum karbonat se koristi prilikom tretiranja vode u cilju regulisanja pH vrednosti prirodne i pijaće vode i na taj način doprinosi zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi. Kalcijum karbonat se koristi u tretiranju odvodnih ili otpadnih voda, a kada je potrebno da se konvertuju velike količine sumpor dioksida u reciklažni gips onda ima ulogu sredstva za desumporizaciju pri uklanjanju štetnih materija iz dimnih gasova u elektranama koje sagorevaju ugalj. Ovaj prirodni proizvod može da ublaži i negativne efekte kiselih kiša i procesa eutrofikacije. Kontrolisanim procesom kalcifikacije utiče se na stabilnost pH vrednosti kiselog zemljišta i vode i na taj način se omogućava život i razvoj novih organizama.

Bez obzira na to da li je u pitanju pijaća voda, tretiranje taloga ili otpadnih voda, desumporizacija dimnih gasova ili kalcifikacija šume i jezera, upotreba kalcijum karbonata je iz godine u godinu sve veća.

Ponuda proizvoda

 

Kontact:
Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.