Välkommen till Omya Lantbruk

Kalk betyder mycket för höga, säkra skördar och en lönsam växtodling. Kalkbehovet är ofta stort och det finns olika sätt att kalka jorden.

Omya tillhandahåller fyra granulerade och två malda kalkprodukter för svenskt lantbruk. Samtliga reagerar 100% år ett och ger effekt direkt i såbädden.

Omyas kalkprodukter innehåller även rikligt av de viktiga makronäringsämnena kalcium, svavel och magnesium, som är viktiga beståndsdelar för att göra din gödningsstrategi balanserad och komplett.

Läs mer om våra produkter här

Ta del av vår Kalkskola här

Kalk i fokus i lantbrukspressen >>