​Välkommen till Omya Lantbruk

Kalk betyder mycket för höga, säkra skördar och en lönsam växtodling. Kalk-behovet är ofta stort och det finns olika sätt att kalka jorden.

Omya tillhandahåller fyra granulerade och två malda kalkprodukter för svenskt lantbruk. Våra granulerade produkter reagerar 100% år ett och ger effekt direkt i såbädden.

Omyas kalkprodukter innehåller även rikligt av de viktiga makronäringsämnena kalcium, svavel och magnesium, som är viktiga beståndsdelar för att göra din gödningsstrategi balanserad och komplett.

 

​