Pojiva a těsnicí materiály

Minerální plniva, jako například uhličitan vápenatý a dolomit, jsou základními surovinami pro pojiva a těsnicí materiály. Hlavním důvodem pro použití plniv bylo tradičně snížení nákladů. V současnosti však stoupá důležitost jejich funkčních vlastností, jelikož se zvyšují požadavky trhu na lepidla a těsnicí výrobky. Minerální plniva je možné použít ke zlepšení mechanických vlastností, odolnosti a reologie. 

Škála v současnosti používaných plniv je téměř tak široká jako škála dostupných pojiv a těsnicích materiálů. Od bílého mramorového prášku pro těsnicí materiály pro vlhké místnosti, jemné a hrubé prášky na bázi vápence pro pojiva a malty na dlaždice až po plniva s povrchovou úpravou pro systémy citlivé na vlhkost společnost Omya nabízí širokou řadu minerálních plniv pocházejících z celosvětové sítě lokálních výrobních závodů.

Speciálně ošetřené druhy uhličitanu nabízejí extrémně nízký obsah a absorpci vlhkosti a jsou proto navrhovány specificky pro reaktivní pojiva a těsnicí materiály na bázi hybridních polymerů. 

Velmi jemné vysrážené uhličitany vápenatý (UFPCC) se vyrábí v našem výrobním závodě společného podniku Shiraishi Omya GmbH v Gollingu v Rakousku. Tato funkční plniva jsou navržena tak, aby regulovala mechanické vlastnosti i reologii různých přípravků v kategorii Pojiva a těsnicí materiály.

Kromě výrobků na bázi uhličitanu společnost Omya distribuuje širokou řadu dalších speciálních chemických látek používaných jako plniva a těsnicí materiály, jako například další modifikátory reologie nebo aditiva.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.