Čištění vzduchu

Odsiřování kouřových plynů

Při spalování uhlí v elektrárnách je síra obsažená v uhlí uvolňována do atmosféry jako oxid siřičitý (SO2). Obsah síry se liší v závislosti na kvalitě a původu uhlí. Naše dedikované výrobky na bázi uhličitanu vápenatého, Desulfocarb, Desulfonit a Epsical, se přidávají do reakční komory za účelem odstranění síry ještě předtím, než se dostane do ovzduší. Tyto výrobky pro odsiřování kouřových plynů chemicky reagují se sirnými plyny a tvoří sulfát vápenatý (sádra) jako vedlejší produkt. Společnost Omya rovněž nabízí řešení pro odstranění a další využit vyprodukované sádry za účelem dalšího zvýšení nákladové účinnosti procesu odsiřování kouřových plynů.

K této reakci dochází v peci při procesu suchého odsiřování kouřových plynů, kdy dochází ke spalování uhličitanu vápenatého a jeho reakci s oxidem siřičitým (SO2), jejímž výsledkem je sulfát vápenatý (sádra). V případě vlhkého procesu se chemická reakce odehrává v pračce a sádra je vedlejším produktem. Sádru je následně možné použít jako přísadu do cementu, jako zdroj síry do hnojiv nebo při výrobě sádrokartonu. 

V závislosti na použitém procesu a vlastnostech výrobků Desulfocarb, Desulfonit nebo Epsical je možné odstranit více než 95 % síry. Takového výsledku je možné dosáhnout díky použití dedikovaných druhů uhličitanu vápenatého s potřebnou vysokou čistotou a přesnou distribucí velikostí částic.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.