Fólie

Uhličitan vápenatý se v současnosti používá ke zlepšení mechanických vlastností a ke zlepšení produktivity v široké řadě aplikací, od tenkých fólií po silnější desky. Uhličitan vápenatý dokáže zlepšit výkon procesních linek a zároveň dosáhnout lepší rázové houževnatosti a vyšší tuhosti.

Se sníženým horní řezem, nízkým obsahem nečistot a vynikajícími krycími vlastnostmi je Omyafilm výrobkem určeným pro průmysl fólií a na globálním trhu s fóliemi se postupně stává referenčním výrobkem.

PE fólie

Hlavní výhody při použití ve výrobě zahrnují:

 • Vyšší jednotkový výkon
 • Rychlejší zahřívání a chlazení
 • Vyšší rychlost linky
 • Lepší homogenita
 • Lepší vytížitelnost stroje

Hlavní výhody pro konečný výrobek zahrnují:

 • Nižší náklady na suroviny
 • Potenciál pro úsporu materiálu
 • Vyšší tuhost
 • Lepší odolnost proti průrazu
 • Lepší odolnost proti roztržení
 • Lepší bariérové vlastnosti

Prodyšná fólie
Speciálně vyvinutý výrobek Omyafilm nabízí:

 • Výjimečnou hydrofobnost
 • Vynikající disperzi
 • Zlepšenou tepelnou stabilitu během zpracování

Použití výrobku Omyafilm v prodyšných fóliích vede k:

 • Lepší schopnosti přenosu vodních par (Water Vapor Transmission Rate, WVTR)
 • Vyššímu vodnímu sloupci
 • Dobrým mechanickým vlastnostem
 • Výjimečné odolnosti před UV zářením

BOPP fólie

Mezi výhody patří:

 • Nižší hustota fólie
 • Lepší potiskovatelnost pro štoček
 • Zlepšená opacita

Potahování vytlačováním

Mezi hlavní výhodu výrobku Omyafilm při potahování vytlačováním patří:

 • Zlepšená přilnavost
 • Vyšší rychlost linky
 • Snížení minimální teploty potřebné pro svařování
 • Méně blokací sítě
 • Nižší teploty pro zpracování
 • Nižší teploty tavení
 • Méně ucpání

Speciální chemické látky

 • Procesní činidla
 • Vysoušedlo (oxid vápenatý)
Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.