Sklo a keramika

Přírodní sklo existuje od počátku věků. Tvoří se po roztavení určitých typů hornin v důsledku jevů s vysokými teplotami, jako jsou například sopečné erupce, zásahy bleskem nebo dopad meteoritů, kdy poté rychle zchladne a ztvrdne. 

Trh se sklem dnes rozdělujeme do tří segmentů:

  • Ploché sklo
  • Obalové sklo (duté sklo)
  • Skleněná vlákna

Uhličitan vápenatý se ve sklářském průmyslu používá jako stabilizátor, rovněž upravuje viskozitu a zvyšuje trvanlivost skla. Společné vlastnosti vyžadované pro uhličitan vápenatý pro všechny typy skla jsou extrémně nízký obsah železa, konzistentní chemické vlastnosti a nízký obsah vlhkosti. Jako stabilizátor zlepšující odolnost skla před přírodními nebo chemickými vlivy u všech tří typů skla je možné použít také dolomit, vápenato-hořečnatý uhličitan.

Trh s keramikou je možné rozdělit na dva hlavní segmenty – tělesa z keramického skla a porézní keramické dlaždice. 

Kromě křemičitého písku je uhličitan vápenatý další hlavní složkou pro výrobu keramiky. Uhličitan vápenatý je hospodárným zdrojem oxidu vápenatého, který je nezbytný jako tavicí činidlo při vysokých teplotách (1 050 °C), zlepšuje mechanickou a chemickou sílu skleněného tělesa a snižuje smršťování při vypalování.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.