Lisování

Vyšší tepelná vodivost a nižší měrné teplo uhličitanu vápenatého jsou jeho klíčovými výhodami pro použití při lisování.

Délka cyklu, tuhost a rázová houževnatost budou při vstřikování uhličitanu vápenatého při formování vyfukování do forem pozitivně ovlivněny, což povede k úsporám nákladů.

Vyfukování do forem

Uhličitan vápenatý nabízí výrazné výhody při použití při vyfukování do forem během výroby lahví nebo nádob, jako například:

 • Vyšší modul pružnosti
 • Udržitelné maximální zatížení a odolnost proti průrazu
 • Lepší ESCR
 • Kratší čas cyklu
 • Nižší teplota tavení
 • Nižší obsah oxidu titaničitého
 • Zlepšená potiskovatelnost

Vstřikování do forem

Mezi hlavní výhody použití uhličitanu vápenatého od společnosti Omya patří:

 • Větší tuhost
 • Zlepšená rázová houževnatost
 • Menší smrštění
 • Zlepšená rozměrová stálost
 • Vyšší teplota pro tepelnou deformaci při zátěži
 • Zkrácení času cyklu

Speciální chemické látky

 • Retardéry hoření
 • UV stabilizátory
 • Antioxidanty
Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.