Omítky a spárovací tmely

Omítky se používají pro dekorativní i funkční účely. Texturované omítky vyžadují minerální částice se středním průměrem až 7 mm a vysokým jasem za účelem splnění estetických požadavků zákazníků. Aby ochránila budovy před poškozením, měla by omítka působit jako zábrana před pronikáním vody, zároveň by však měla umožňovat evaporaci vodních par.

Na přípravu povrchu zdi pro další ošetření se používají i další výrobky, jako například primery a tmely. Uživatelé vyžadují, aby byly materiály odolné proti prasklinám a měly dobré vlastnosti pro pískování užitečné pro práci s hrubými povrchy. 

Tyto náročné požadavky jsou uspokojovány volbou správného množství a vyvážení jemných a hrubých minerálních částic. 

Přírodní uhličitan vápenatý je ideálním minerálem pro vývoj výrobků, které splňují tyto specifické požadavky. Nodulární tvar částic přírodního uhličitanu vápenatého nabízí dobrou opracovatelnost a zlepšuje aplikační vlastnosti. Rovněž zlepšuje tvrdost a mechanické vlastnosti filmů.

Výrobky jsou dostupné v široké řadě od prášku po granule a poskytují distribuci různých velikostí částic. Zákazník má tudíž širokou řadu možností z hlediska volby ideálních minerálních plniv pro jakýkoli způsob použití. Kromě toho společnost Omya nabízí také řadu speciálních chemických látek a přináší tak ještě více hodnoty pro tento trh.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.