Kaučuk a elastomery

Zvolením správného typu uhličitanu vápenatého (kontrolovaný horní řez) mohou zákazníci dosáhnout nákladově efektivních řešení, která umožní vysokou úroveň plnění bez negativního vlivu na zpracování a konečné vlastnosti.

Hlavní výhody při použití ve výrobě zahrnují:

  • Lepší účinnost míchání
  • Snadnější uvolnění formy
  • Rychlejší zpracování

Speciální chemické látky

Naše nabídka pro gumárenský a elastomerový průmysl zahrnuje:

  • Předpřipravené chemické disperze pro gumy (řada Multisperse)
  • Vysoušedla na bázi jemného oxidu vápenatého (řada Caloxol)
  • Aditiva snižující hořlavost
  • Elastomery (EPDM, SBS, CPE)
  • Pigmenty
Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.