Distribuce speciálních chemických látek

Kromě uhličitanu vápenatého společnost Omya nabízí všestranná řešení – od surovin po meziprodukty a chemické speciality pro prakticky každý způsob použití. Po více než 60 let společnost Omya distribuuje inovativní a kvalitní výrobky zákazníkům na následujících trzích po celém světě:

S více než 30 000 zákazníky a ročním obratem přesahujícím 1.3 miliardu CHF se společnost Omya řadí k největším distributorům chemických látek na světě.

Hlavní společnosti Omya patří mezi vedoucí společnosti na příslušných trzích a na své distributory kladou ty nejpřísnější požadavky. Společnost Omya zajišťuje bezpečnost, ekologický soulad a dodržování předpisů. Pro zákazníky a partnery společnosti Omya to znamená maximální spolehlivost z hlediska kvality a dodávek.