Termosety

Použití uhličitanu vápenatého v termosetových pryskyřicích snižuje náklady a zlepšuje mechanické a optické vlastnosti. Uhličitan vápenatý se používá pro regulaci viskozity, koeficientu tepelné roztažnosti a smršťování. Při správné volbě a kombinaci druhu uhličitanu vápenatého můžete dosáhnout následujícího:

  • Povrch třídy „A“ lisovaných dílů
  • Vysoké dávkování (optimální hustota obalení)
  • Dobrá rozměrová stálost

Speciální chemické látky

Naše nabídka pro odvětví termosetů zahrnuje:

  • Zesílení skleněnými vlákny
  • Nízkoprofilová aditiva
  • Retardéry hoření
  • Tvrdidla
  • Lehká plniva
Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.