Oczyszczanie powietrza

Odsiarczanie spalin (flue gas desulfurization, FGD)

Podczas spalania węgla w elektrowniach zawarto w nim siarka jest wydzielana do atmosfery w postaci ditlenku siarki (SO2). Ilość siarki w węglu zależy od jego jakości i pochodzenia. Nasze dedykowane produkty z węglanem wapnia, Desulfocarb, Desulfonit i Epsical, dodaje się do komory reakcyjnej w celu usunięcia siarki zanim dotrze ona do atmosfery. Te produkty do odsiarczania spalin (FGD) wchodzą w reakcję chemiczną z gazem zawierającym siarkę, tworząc siarczan wapnia (gips) jako produkt uboczny. Omya oferuje też rozwiązania służące usuwaniu i dalszemu ponownemu wykorzystaniu powstającego gipsu w celu dodatkowego zwiększenia ekonomiczności procesu FGD.

Reakcja ta zachodzi w piecu podczas suchego procesu FGD, gdzie węglan wapnia jest wypalany i reaguje z dwutlenkiem siarki (SO2), tworząc siarczan wapnia (gips). W procesie mokrym reakcja chemiczna zachodzi w płuczce wieżowej, dając gips jako produkt uboczny. Gips można następnie użyć jako dodatek do cementu, jako nawóz będący źródłem siarki lub do produkcji płyt kartonowo-gipsowych.

Zależnie od procesu i właściwości preparatu Desulfocarb, Desulfonit lub Epsical, można usunąć ponad 95% siarki. Jest to wynikiem zastosowania dedykowanych węglanów wapnia o niezbędnej dużej czystości i odpowiednio dobranym rozkładzie rozmiarów cząstek.

Oferta Produktowa


 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu