Farby, powłoki i atramenty

Omya oferuje szeroki asortyment zwykłych i specjalnych gatunków węglanu wapnia o różnych rozmiarach cząstek i właściwościach optycznych. Dobór wypełniacza może mieć znaczny wpływ na właściwości farby. Połyskliwość, nieprzezroczystość i odporność na zmywanie można modyfikować w celu poprawy właściwości produktu końcowego.

Węglan wapnia ma ustaloną pozycję jako główny wypełniacz farb i powłok, lecz należy go uważać za dodatek funkcjonalny, a nie wypełniacz, gdyż może zwiększać jakość farby. Bardzo drobno zmielone gatunki węglanu wapnia i modyfikowane węglany wapnia zapewniają powłokom dekoracyjnym specjalne właściwości, co umożliwia optymalizację stosowania tlenku tytanu.

Powłoki przemysłowe są stosowane głównie do ochrony przed ewentualnymi szkodliwymi wpływami otoczenia. Są one opracowane w taki sposób, by zawierały pigment w ilości mniejszej niż krytyczna, a także mniejszą ilość wypełniacza niż farby emulsyjne. Jednak dobór odpowiedniego wypełniacza ma wciąż ogromne znaczenie z uwagi na jego możliwy wpływ na połyskliwość, lepkość i trwałość.

Poza powszechnym stosowaniem w podkładach, węglan wapnia stał się odpowiednim składnikiem powłok nawierzchniowych, w których przypadku pożądany jest duży połysk i jego trwałość. Węglan wapnia stosuje się do regulowania poziomu połysku w innych zastosowaniach, takich jak powłoki proszkowe.

Niezmiernie zróżnicowane zastosowania wymagają wypełniaczy o szerokim zakresie różnych cech. Naturalne właściwości węglanu wapnia połączone z biegłością praktyczną firmy Omya zapewniają właściwy dobór produktu do każdego zastosowania.

Aby sprostać wysokim wymaganiom klientów, Omya oferuje doradztwo techniczne oraz szeroki asortyment surowców mineralnych i chemicznych, takich jak dodatki, spoiwa i pigmenty.

Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu