Lepkovi & zaptivna masa

Mineralni fileri kao što su kalcijum karbonat i dolomit, predstavljaju osnovne sirovine u vezivnim i zaptivnim formulama. U dosadašnjoj primeni, fileri su se koristili prvenstveno da bi se smanjili proizvodni troškovi. Međutim, značaj funkcionalnih svojstava ide u korak sa sve većom potražnjom za vezivnim sredstvima i zaptivnim smesama na tržištu. Mineralni fileri mogu da se koriste radi poboljšanja mehaničkih osobina, reoloških parametara i sprečavanja curenja boje.

Broj različitih filera koji su danas u upotrebi skoro da dostiže broj dostupnih vezivnih i zaptivnih sredstava. Pored belog mermernog praha koji se dodaje zaptivnim smesama u prostorijama sa povećanim nivoom vlage (kupatila, tuš kabine), kao i finog i krupnijeg praha na bazi kalcita za sredstva za lepljenje pločica, fug mase i filera za sisteme osetljive na vlagu, Omya nudi širok spektar mineralnih filera iz globalne mreže lokalnih proizvodnih pogona.

Izuzetno mala količina vlage i nizak stepen upijanja odlikuje nove vrste proizvoda koji su specijalno osmišljeni za reaktivna vezivna sredstva i zaptivne smese na bazi hibridno-polimernih sistema.

Proizvodi na bazi izuzetno finog taložnog kalcijum karbonata se proizvode u našem proizvodnom pogonu Shiraishi Omya GmgH u Golingu u Austriji. Ovi funkcionalni fileri su specijalno osmišljeni sa ciljem da kontrolišu mehanička svojstva i reološke faktore kod različitih formulacija lepkova i zaptivnih masa.

Pored proizvoda na bazi kalcijum karbonata, Omya nudi širok asortiman hemikalija za primenu kod lepkova i zaptivnih masa, kao što su reološki modifikatori ili aditivi.

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.