Malteri & fasadni punioci

​Malter ima i dekorativnu i funkcionalnu upotrebu. Da bi se zadovoljili vizuelni zahtevi kupaca, potrebno je da malter sa teksturom sadrži mineralne čestice sa prečnikom u proseku do 7mm i visokim stepenom beline. Da bi se sprečilo oštećenje objekata, potrebno je da malter sprečava prolaz vode i istovremeno omogući isparavanje.

Ostali proizvodi, kao što su osnovni premazi (prajmeri) i punioci, koriste se u pripremi površine zida za postupak koji sledi. Potrebno je da materijal bude otporan na pukotine i dozvoljava glačanje, što olakšava obradu grubih površina.

Ovakvi zahtevi se mogu ostvariti određivanjem adekvatne količine i odnosa finih i krupnih mineralnih čestica.

Prirodni kalcijum karbonat je mineral koji je idealan za proizvode koji mogu da zadovolje ove posebne zahteve. Nodularni oblik čestica prirodnog kalcijum karbonata omogućava lakšu obradu i primenu, a takođe poboljšava čvrstinu i mehanička svojstva tankog sloja omotača.

Dostupan je širok asortiman proizvoda od praha do granulata sa različitim granulometrijskim sastavom koji pružaju klijentima brojne opcije za odabir idealnih mineralnih filera za svaku primenu. Pored toga, Omya nudi i brojne hemikalije za posebnu primenu, kako bi se obezbedila dodatna vrednost i bolji učinak proizvoda na ovom tržištu.

Ponuda proizvoda


 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.