Distribucija hemikalija za posebnu primenu

Pored proizvoda na bazi kalcijum karbonata, kompanija Omya je u mogućnosti da ponudi i raznovrsna rešenja koja obuhvataju sirovine, repromaterijale i specijalne hemikalije sa višenamenskom primenom. Više od 60 godina, Omya distribuira svoje inovativne i kvalitetne proizvode širom:

Omya zauzima poziciju najvećeg distributera hemikalija na globalnom nivou kao kompanija koja opslužuje više od 30000 klijenata sa godišnjim prihodom većim 1.3 milijardu švajcarskih franaka. 

Naši najveći kupci su među vodećim kompanijama na svojim tržištima i zahtevaju poštovanje najstrožih uslova u pogledu distribucije. Svoju delatnost obavljamo bezbedno poštujući životnu sredinu i postupajući u skladu sa pravilima i propisima. Našim kupcima i partnerima to predstavlja maksimalnu pouzdanost u pogledu kvaliteta i isporuke.

continuetoincreaseglobalmarketpresence_9.jpg