Disiplinler Arası Araştırma

​Teknolojik çalışmalar için gelişen bir merkez oluşturmanın sonucunda yüzey bilimi, mineral pigment ve kimya mühendisliği, aynı zamanda mikrobiyoloji ve hayat bilimi dünyasında Ar-Ge gruplarımız sayesinde Omya'nın gelişimi için ana konular üzerinde yoğunlaşabiliyoruz.  Örneğin, nanoteknoloji, biyo-malzeme ve kompozitler, yüzey bilimi, yeni yüzey işlemleri ve değişik fonksiyonellikler, sürdürülebilir kaynak sağlama ve akıllı işlem kimyasalları alanında yeni kavramların uygulamalı çalışılmasını sağlayan küme programları belirledik.  İlaveten Omya'nın faaliyet gösterdiği piyasalarda liderliğinin devam etmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış yeniliklerin desteklenmesi için projeler ortaya konmuştur.  Ekiplerimizde kimyacı, fizikçi, maden bilimci, jeolog, matematikçi, malzeme bilimcisi ve mühendis olarak konulara kendi görüş açılarını katabilecek her disiplinden bilim adamı bulunmaktadır.

Diğer alanların yanı sıra, kalsiyum karbonatın biyo-malzemelerin sürdürülebilir dünyası ile birleştirilmesi; nano-inceltilmiş selülozun işlenmesinde, dünya genelindeki kirli atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılmasında, kent suyu arıtmasının etkinliğini arttırmada ve farmasötik ilaçların kontrollü salınımını iyileştirmede olanakları keşfetmemize neden olmuştur.

Bunlar heyecan verici zorluklardır ve biz bu zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.