Sürdürülebilirlik Vizyonu

Sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşma gerçekleştirdiğimiz her faaliyette açıkça görülebilir, bu yoğunlaşma için bilim ve sistematik düşünce temel alınmıştır.  Ürün ve hizmetlerimizin sürdürülebilir toplum için yaptığı katkıdan emin olarak sessizce işe koyuluyoruz.

Bütün hissedarlara sağlık, güvenlik ve çevre performansından taviz vermeden dürüstçe davranıyoruz.  İnsanlarımızı, ürün iletişimini, saha restorasyonu planlarını ve topluma karşı taahhütleri nasıl yönettiğimizi içerir.

Diğer paydaşlarla ortaklaşa hareket ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz her yerde yerel kültürlere ve toplumun ihtiyaçlarına karşı saygılıyız. Doğal kaynaklardan yararlanırken toplumda çatışan ihtiyaçları dikkate alıyoruz ve bugün ve gelecek nesiller için kaynak kullanımını optimize ediyoruz.

Şimdi olası gözükenden bağımsız olarak, kendimizi uzun vadeli sürdürülebilirlik sorunlarının üzerine gitmeye adadık. Ar&Ge ve uzun vadeli planlama dönemi bize kapsamı ve sürdürülebilir bir gelecek için yatırım yapma özgürlüğünü sağlıyor. Gücümüzü mevcut piyasaları değiştirmek, toplumun kaynak kullanımını geliştiren yeni piyasaları yaratmak ve herkes için hayat kalitesini iyileştirmek için kullanıyoruz.