Yenilikçi Ürün Olayları

Gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe Omya

Ar&Ge departmanında en yeni gelişme Farma ürün hattıdır – heyecan veren yiyecek ve eczacılıkta kullanılan parçacık ailesi.  Bunlar diğer uygulamaların yanında farmakolojide çok fonksiyonlu yardımcı madde olarak, yiyecek ve kozmetik uygulamalarında kontrollü salınım için taşıyıcı olarak ve immünolojide destekleyici olarak göze çarpan bir rol oynamak üzere geliştirilmiştir.

Omyafloc

Mükemmel adsorpsiyon ve absorpsiyon özelliklerine sahip gözenekli partiküllerin geliştirilmesi atık su arıtmasında önemli avantaj sağlayacak gelişmelere yol açmaktadır.  Bu sayede poliakrilamidler ve türevleri dahil edilmeyebilir ve alüminyum bileşikleri değiştirilebilir.

Omyasmart biosit arttırıcılar

Biositlerin kullanımı artan şekilde düzenleyici kısıtlamalara tabi tutulmaktadır.  Azaltılmış müsaade edilen maksimum değerler daha da sıklıkla etkili dozun altında kalmaktadır.  Bu da endüstrileri standartlaştırılmış biositlerini değiştirmeye zorlamaktadır.

Omyasmart Biosit arttırıcılar kendi başına biosit aktivitesi göstermeyen bileşiklerdir.  Ancak biositlerin aktivitesini arttırır ve dolayısıyla gerekli miktarın daha az olmasını sağlar. 

Omyasmart biosit içermeyen Koruma

Omyasmart biosit içermeyen Koruma biosit gerektirmeyen ürün koruma kavramlarıdır.  Zararsız kimyasal bileşik karışımı ürün içinde mikrobiyal ortamı değiştirir ve mikrobiyal büyüme ve bozulma için ürünün elverişsiz olmasını sağlar.

Omyasmart RASOS-bitkide patojenik fungus tespit sistemi

Tek türlü tarım aslen fungusun neden olduğu hastalıklara oldukça açıktır. Tedavi için neden olan madde bilgisi olmadan, genellikle geniş yelpazede fungisitler kullanılır.  Hedef patojenin bilinmesi uygunsuz işlem yapılmasını önleyecek ve fungisit ihtiyacını azaltacaktır.