Mikrobiyoloji

​Hayat her yerde mevcuttur, aynı zamanda beyaz mineral çamurunda da vardır.  Omya bu nedenle Mikrobiyoloji araştırma grubunu geliştirmeye başlamıştır.  Gerçekleştirilen çalışma yeni anlayış düzeyleri getirmiş ve parçacıklı mineral süspansiyonlarında mikrofaunanın belirlenmesine ve "böcekleri" kontrol altında tutmayı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur.  Bu arada elde edilen yetkinlik; orijinal sulu çamur ürünlerimizin değerinden çok daha düşük, problemli biyosit seviyesi ile gelecekteki düzenlemeleri destekleyen Omyasmart çözümlerinin geliştirilmesini sağlamıştır.

Omya Mikrobiyoloji Omya International AG'nin uzman departmanıdır.  Araştırma ve geliştirme ve kurum içi hizmetlere ilaveten müşterilerimize uzmanlığımızdan ve hizmetlerimizden yararlanma olanağını da sunuyoruz.