İlişkiler

Uzun vadeli iş ilişkileri kesinlik ve güvenirlik yaratır.  Çok sayıda işverenimizin –bazıları bizimle yarım yüz yıldan fazla bir süredir işbirliği yapmaktadır- kendi temsil ve dağıtım faaliyetleri için bizi görevlendirmeye devam etmesi elde edebileceğimiz en iyi kabul edilme şeklidir.

 

Omya'nın değerleri

Alçak gönüllülük, nezaket, doğruluk ve azim Omya personelinin müşteriler, ortaklar ve iş arkadaşlarına nasıl davrandığını özetleyen değerlerdir.  Bu dört tane değer şirketin tarzının en açık ifadesidir ve kurum kimliğinin temel bileşenidir.  Bütün çalışanlar Omya değerlerini günlük çalışmalarında yaşatmaktadır. 

Aile şirketi olarak Omya değerlerini sürekli şekilde güçlendirmekte ve müşterilerine, ortaklarına ve topluma karşı sorumluluklarını yeniden teyit etmektedir.  ​