Natural Step ile Ortaklık

2008 yılında Omya The Natural Step ile ortaklığa girdi ve sürdürülebilir topluma ilişkin dört tane sistem şartının öngördüğü yeni sürdürülebilirlik çerçevesini benimsemiştir:

Sürdürülebilir bir toplumda doğa sistematik olarak artış gösteren…

…Yerkabuğundan çıkartılan zararlı madde yoğunluğuna;

…toplum tarafından üretilen madde yoğunluğuna;

…fiziksel yolla bozunmaya maruz kalmaz;

Ve toplumda…

…insanlar sistematik olarak ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini zayıflatan koşullara maruz bırakılmaz.